วัดเบียวโดอิน ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต

วัดเบียวโดอิง อยู่ที่จังหวัดเกียวโต สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน อาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในวัดคือ ศาลานกโฮโอ หรือศาลาอมิตาภะ ในตอนแรกวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่พำนักในชนบทของฟุจิวาระ มิจินางวะ ต่อมา ฟุจิวาระ โยริมิจิ ผู้เป็นบุตรชาย ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นวัดพุทธ ปัจจุบันมีเพียงอาคารเดียวที่ยังหลงเหลือมาจากการสร้างในครั้งแรก คือ ศาลานกโฮโอ ที่ล้อมไปด้วยสระน้ำ ซึ่งอาคารอื่นได้ถูกไฟเผาไหม้ไปจนหมดในระหว่างสงครามโลกกลางเมือง

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト