สะพานแขวน อะกาชิ ไคเคียว เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกที่ข้ามช่องแคบ อะกาชิซึ่งสะพานแขวนนี้เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ของเกาะฮอนชูกับเกาะ ชิโกกุ หรือระหว่างเมืองโกเบกับเมืองอะวาจิ

สะพานแขวนนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5 ล้านล้านเยนและใช้เวลาก่อสร้างไป 10 ปี สะพานแขวนนี้มีความยาวทั้งหมด 3,911 เมตร หรือเกือบ ๆ 4 กิโลเมตร สูงประมาณ 300 เมตร สายเคเบิลที่ใช้ขึงสะพานนั้นมี 2 เส้น ภายในสายเคเบิลที่ใช้ขึงสะพานนี้มีเส้นลวดเล็ก ๆ ที่ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้น รวมความยาวของสายเคเบิลที่ใช้ขึงสะพานทั้นหมดประมาณ 300,000 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายสำหรับรถที่จะข้ามสะพานแห่งนี้ก็ 2,300 เยน/คัน แต่นอกจากสะพานนี้จะเป็นทางสัญจรของรถยนต์แล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง หนึ่งของโกเบด้วยในปี 1995 นั้นโกเบมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นทำให้สะพานแขวนแห่งนี้ยึดออกไป 1 เมตร นับว่าเป็นสิ่งก่อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト