ADVENTURE JAPAN (AJ) คือนิตยสารภายใต้สโลแกน "ค้นพบและค้นหาเสน่ห์ใหม่ของญี่ปุ่นอีกครั้ง"มีจุดประสงค์เพื่อประชา สัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางสื่อหลากภาษาเพื่อเชื่อมภูมิภาคต่าง ๆ ของญี่ปุ่นโดยใช้กรุงโตเกียวอันเป็นเมืองหลวงนานาชาติเป็นศูนย์กลาง! แนะนำ ความงดงามและของดีของญี่ปุ่นให้ทั่วโลกได้รู้จักด้วย (ให้คนต่างชาติได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในญี่ปุ่น)
นิตยสารนี้ยังให้ความสำคัญกับชาวไทย เพราะบทความในเล่มนอกเหนือจากจะมีภาษาญี่ปุ่น จีน อังกฤษแล้ว ยังมีภาษาไทยอีกด้วย

เป็นนิตยสารราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ครั้ง มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ โดยเริ่มในเดือนมกราคม ปี 2552 นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการค้นพบและค้นหาเสนห์ใหม่ ๆ ของญี่ปุ่นอีกด้วย

ทางบริษัทผู้สร้างสรรค์หนังสือมุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านทางการวางแผนความร่วมมือแบบใหม่ระหว่าง ท้องถิ่นกับบริษัทต่าง ๆ

ผู้วางแผน, บรรณาธิการ, บริหาร: บริษัท Adventure JAPAN มหาชน
ผู้ดูแลเวบไซต์: บริษัท Airu Japan จำกัด

เว็บไซต์: www.adventurejapan.net
เว็บไซต์ภาษาไทย: www.adventurejapan.net/thai/aboutus.html

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับนิตยสาร AJ ได้ ฟรี ! ที่สำนักงานของ อสท.ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (แผนที่)

- ขอบคุณที่มา Japan National Tourism Organization

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト