1. คนงานได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อขั้นตอนการผลิต
2. คนงานได้รับการฝึกฝนอบรมในด้านการผลิตและต้องการสร้างผลงานการผลิตที่มีคุณภาพสูง
3. สินค้าและวิธีการผลิตได้รับการวางแผนไว้อย่างรอบคอบถี่ถ้วนนับตั้งแต่การ เริ่มต้น อีกทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังได้รับการแนะนำปรึกษาเป็นอย่างดี ตั้งแต่วิศวกรไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายขายเลยทีเดียว
4.เครื่องมือการผลิตที่จำเป็นได้ถูกคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นเองภายในบริษัท แทนที่จะซื้อจากภายนอก เพื่อดำรงรักษาคุณภาพและได้ผลิตผลที่ตรงตามข้อระบุในสเป็คทุกประการ
5.เลือกใช้เฉพาะวัสดุที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น และผู้จำหน่ายก็ได้รับการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานเหล่านี้
6.ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการจัดเก็บอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
7.เครื่องมือได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและไม่ใช้งานเกินขีดความสามารถ

8.เครื่องจักรได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยระบบ การดูแลตรวจตราที่ดีเยี่ยม
9.ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดสิ้นก่อนที่จะเข้าขั้นวิกฤติ
10.การเก็บสต็อคจะมีเพียงจำนวนน้อยเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาจำนวนมากเกินสต็อคหรือผลิตสินค้ามากเกินควร
11.เป้าหมายที่พูดถึงเสมอคือ "ข้อผิดพลาดเป็น 0" และจะไม่มีวันยอมรับข้อผิดพลาดใดใดทั้งสิ้น
12.ทุกคนจะถูกขอร้องให้ส่งผลสะท้อนกลับเพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ผู้จำหน่ายและคนงานไปจนถึงลูกค้า
13.ความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างผู้จำหน่ายและลูกค้าจะถูกสืบสานต่อเนื่องและส่งเสริมต่อไปไม่หยุดยั้ง

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト