ของน้ำตกสูงสุดในญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ใน Toyama จังหวัดในเขต Nakaniikawa, เมือง Tateyama น้ำตก Šómjó เป็น 350 เมตรและมีน้ำไหลตลอดกาล ญี่ปุ่นเป็นน้ำตกสูงน้ำตก Hannoki

ใกล้เคียงซึ่งเป็น 500 เมตร แต่น้ำไหลผ่านเพียงจากเมษายน-กรกฎาคม จากน้ำ Shōmyō Falls ค่อยๆตกใน 4 ขั้นตอน ขั้นตอนต่างๆเพื่อความสูง 70, 58, 96 และ 126 เมตร ที่เท้าของน้ำตกเป็นบ่อลึก 6 เมตรซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เมตรน้ำไหลผ่าน น้ำตก Šómjó บรรลุปริมาณสูงสุดในต้นฤดูร้อนเมื่อหิมะละลายในภูเขา Tatejama ..

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト