เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 5 และ 6 สามารถควบคุมได้อย่างปลอดภัยแล้ว แต่หมายเลข 1,2 และ 3 ยังมีปัญหา ขณะที่สาธารณสุขตรวจพบกัมมันตรังสีระดับสูงกว่าปกติในพืชผักอีก 2 ชนิด คือ ต้นคาโนลา และ เบญจมาศเขียว หลังพบในผักโขมและถั่วก่อนหน้านี้...

บริษัท เทปโก แถลงเมื่อคืนวันที่ 20 มี.ค. ตามเวลาไทยว่า สามารถควบคุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 5 และ 6 ได้อย่างปลอดภัยแล้ว หลังทำให้บ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วเย็นลง แต่ก็นับเป็นความคืบหน้าในการกู้วิกฤติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมา ไดอิจิ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1,2 และ 3 ยังมีปัญหา

ด้าน เจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเผยว่า ตรวจพบกัมมันตรังสีระดับสูงกว่าปกติในพืชผักอีก 2 ชนิด คือ ต้นคาโนลา และ เบญจมาศเขียว หลังพบในผักโขมและถั่วก่อนหน้านี้ ส่วนพื้นท่ี่ท่ีพบรวมทั้งอีก 3 จังหวัดท่ีก่อนหน้านี้ตรวจไม่พบกัมมันตรังสี และเป็นไปได้ว่าอาหารบางอย่างท่ีมีกัมมันตรังสี ถูกจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดแล้ว ขณะท่ีรัฐบาลญี่ปุ่นสั่งยุติการส่งนมออกจากจังหวัดฟุกุชิมาแล้ว หลังตรวจพบนมในฟาร์ม 4 แห่งจากทั้งหมด 37 แห่งปนเปื้อนกัมมันตรังสี

ก่อน หน้านี้ ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่า นายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คัง จะเดินทางไปสำรวจเขตภัยพิบัติใน 21 มี.ค. รวมทั้งไปศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ซึ่งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมา ไดอิจิ แค่ 20 กิโลเมตร ส่วนยอดผู้เสียชีวิตและสูญหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างเป็นทางการพุ่ง ขึ้นเรื่อยๆ ถึง 21,381 คนแล้ว โดยยอดผู้เสียชีวิตอยู่ท่ี 8,450 คน สูญหาย 12,931 คน แต่เชื่อว่า เฉพาะจังหวัดมิยางิ ยอดผู้เสียชีวิตจะสูงถึง 15,000 คน.

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト