นายเกษม วัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการมอบรถจักรยานยืมเรียน จากสโมสรโรตารีน่าน ตามโครงการ "จักรยานยืมเรียน" ครั้งนี้ โดยได้รับบริจาคและสนับสนุนรถจักรยานยืมเรียน จากสโมสรโรตารี ฮิกาชิ ชิตะ ภาค 2760 ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สโมสรโรตารีกรุงเทพสุริยวงศ์ ภาค 3350 สโมสรโรตารีลาดพร้าว ภาค 3350และ สโมสรโรตารีน่านภาค 3360
ทั้งนี้ ได้รับบริจาคและสนับสนุนรถจักรยานยืมเรียน จำนวน 300 คัน จากสโมสรโรตารี ฮิกาชิ ชิตะ ภาค 2760 ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ สโมสรโรตารีกรุงเทพสุริยวงศ์ สโมสรโรตารีลาดพร้าว สโมสรโรตารีน่านภาคสโมสรโรตารีเวียงสา สโมสรโรตารีนครน่าน ได้มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่มกันหนาว มอบให้แก่ โรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 27 โรงเรียน โดยการนำของคณะบริหารสโมสรโรตารี ฮิกาชิ ชิตะ ภาค 2760 ประเทศญี่ปุ่น

นายกจูน นากามูระสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริยวงศ์ ภาค 3350 ประธานคณะกรรมการจักรยานโรตารี นายปราการ คูอาริยะกุล นายกสโมสรโรตารีน่านและคณะกรรมการ เป็นผู้มอบให้กับนายเกษม วัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ชีวัน โหละบุตร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะครูผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนทั้ง 27 โรง รับมอบ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่สโมสรโรตารี่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศ ไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนอย่างแสน ลำบาก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายใช้ยานพาหะที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วย

ที่มา...http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=483502

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト