ศาลเจ้าฮิคะวะแห่งนี้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาชินโต เช่นพิธีทซึคินะมิโนะมะทซึริ

ทุกวันที่ 1 ของเดือน และพิธีอ่านบทกลอนถวายแก่เทพเจ้า(เคนเอไซ) ทุกวันที่ 15 ของเดือน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงรำโทยูโดยฝ่ายสังคีต สำนักพระราชวัง ณ เวทีที่จัดเพื่อการแสดง

ถวายแก่เทพเจ้า(ไมอิโดะโนะ) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี เทศกาลไดโท หรือเรียกอีก

ชื่อหนึ่งว่า โทคะมะจิ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี โดยงานนี้ จะเริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึงวันที่11 ธันวาคม ของทุกปี

ในช่วงที่จัดงาน นักบวชชินโต

ซึ่งประจำอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะชำระร่างกายให้สะอาดและไม่ออกจากบริเวณศาลเจ้าเพื่อเป็น

การถวายแก่เทพเจ้า นอกจากนี้ยังมีการฉลองเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีการถวายอาหารที่

เรียกว่า เฮียะคุมิเซน ซึ่งทำจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้จากทะเล แม่น้ำภูเขา ไร่นา จำนวน 100

สำรับ ในวันที่10 ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดของงานเทศกาลนี้ นอกจากนี้ ที่ศาลเจ้าแห่งนี้

ยังมีดอกไม้ต้นไม้ที่สวยงามตามธรรมชาติให้ผู้คนได้เพลิดเพลิน สามารถชมดอกซากุระในฤดู

ใบไม้ผลิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงและเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจไปจนถึงสวนโอมิยะที่อยู่

ติดกันได้อีกด้วย

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト