กระทรวงสาธารณ สุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) เตรียมขึ้นบัญชีต้องห้ามสารอาหาร 125 ชนิด เช่น สารประกอบ Glucosamine ว่านหางจระเข้ ตัวเคย สารสกัดจากเปลือกมัลเบอรรี่ สารสกัดจากขิง และ แคลเซียม Calcinate เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันสารเหล่านี้ไม่ได้ใช้ในการผลิตอาหารญี่ปุ่นแล้ว ทำให้รายชื่อสารอาหารที่อนุญาตให้ใช้ได้จากเดิม 418 ชนิด เหลือ 293 ชนิด ซึ่งการห้ามใช้สารเหล่านี้นอกจากทำให้ไม่สามารถเติมสารดังกล่าวในอาหารที่ ผลิตในญี่ปุ่นได้ ยังทำให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบจะไม่ สามารถวางจำหน่ายในญี่ปุ่นได้

อย่างไรก็ตาม การรระงับดังกล่าว ไม่ได้ระงับที่วัตถุดิบ แต่เป็นการระงับที่สารประกอบบางตัวที่ไม่ได้ใช้ในการผลิตแล้ว เช่น ขิงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารได้ แต่ไม่สามารถใช้สารสกัดจากขิงได้

อนึ่ง MHLW ได้ให้โอกาสผู้ประกอบการที่ยังต้องการใช้สารดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ โดยต้องแจ้งข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่ออธิบายเหตุผลที่ควรอนุญาตให้ ใช้สารดังกล่าวได้ต่อไป ซึ่งหมดเขตการส่งเอกสารไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา


http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=6392

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト