การเรียกชื่อที่ญี่ปุ่นนั้น ไม่มีการเรียกชื่อเล่น และที่เห็นนามสกุลเหมือนกันสำหรับคนไทยก็นึกว่าเป็นญาติกัน แต่ความจริงแล้วนั้นไม่มีความเกีียวข้องกันเลย สำหรับชื่อที่มีความนิยมเรียกกันที่ญี่ปุ่นก็จะยกมาให้เห็นกัน 10 ตัวอย่างที่ใช้กันมาก ได้แก่

1. ซาโต้
2. ซูซูกิ
3. ทากาฮาชิ
4.ทานากะ
5.วาตานาเบะ
6. อีโต้
7. ยามาโมโตะ
8. นากามูระ
9. โคบายาชิ
10. คาโตะ
และชื่อเด็กผู้หญิงที่นิยมกันมากในปี 2546 คือ ฮินะ , ซากุระ , มิซากิ

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト