วันนี้(24ก.ย.2553) สธ. ลงนามร่วมมือ บริษัทคาเคทซูเคน จำกัด เพื่อถ่ายทอดเทคโนผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายทุกชนิด

น.พ.ไพ จิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามความร่วมมือ นายอากิโนบุ ฟูนัทสึ ประธานบริษัทคาเคทซูเคน จำกัด ผู้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ได้มาตรฐานระดับสากลของญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายทุกกระบวนการ ผลิต โดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ของไทยไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

ส่วนความคืบหน้าโรงงานผลิตวัคซีนที่ อ.ทับกวาง จ.สระบุรี ขณะนี้การก่อสร้างชั้น 1 เสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าอาคารวัคซีนจะแล้วเสร็จ พร้อมลงเครื่องมือกระบวนการผลิตวัคซีน และเริ่มกระบวนการทดลองผลิตวัคซีนได้ในปลายปี 2554 การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในลักษณะเชิงอุตสาหกรรม สามารถผลิตใช้ภายในประเทศ และจำหน่ายกับประเทศเพื่อนบ้านได้ปี 2-3 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2557

ส่วน น.พ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการทดลองผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นว่า ทดลองกับกลุ่มอาสาสมัคร จำนวน 324 คน แบ่งเป็นกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี ประชาชน 18 -49 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 49 ปีขึ้นไป พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดฉลากดูประสิทธิภาพของวัคซีนอีก

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト