ชาวต่างชาติส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินชื่อ สนามบินนาริตะ หรือ ท่าอากาศยานแห่งชาตินาริตะกันบ้าง วันนี้เราจะมาแนะนำ ท่าอากาศยานแห่งชาติให้ทุกคนรู้จักกันน่ะค่ะ สนามบินนาริตะนั้นอยู่ที่ เมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะนั้นเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการ
ผู้โดยสารเดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น เป็นสนามบินที่รองรับผู้ฌดยสารได้มาก เป็นอันดับ 2 รองจากสนามบินฮาเนดะ

ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินที่รองรับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ สายการบินนอร์ธเวสต์ แอร์ไลน์ และยังเป็นท่าอากาศยานรองรับสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์อีกด้วย ซึ่งแต่เดิมท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเคยใช้ชื่อว่า New Tokyo International Airport จนถึงปีค.ศ. 2004 ถึงแม้ว่านาริตะจะบริการผู้ที่เข้าออกเมืองโตเกียวเป็นหลัก แต่ว่าท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะนั้นไม่ได้อยู่ที่ โตเกียว ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ส่วนสนามบินฮาเนดะ หรือ Tokyo International Airport ตั้งอยู่ที่โตเกียวและยังรองรับผู้โดยสารมาก เป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น และเป็นอันดับ 4 ของโลกอีกด้วย

การคมนาคม มีรถไฟ2ขบวน ของเคเซ และเจอาร์ นอกจากนั้นยังมีบริการด้านรถเมล์ และรถแท็กซี่อีกด้วย

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト