แท็กซี่ญี่ปุ่น เป็นวิธีการเดินทางที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่น

แท็กซี่ญี่ปุ่น เป็นวิธีการเดินทางที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่น วิธีการเรียกใช้บริการก็เหมือนกับของประเทศไทย แต่ของญี่ปุ่น ถ้ารถว่างป้ายหน้ารถจะขึ้นเป็นสีแดง แต่ถ้าไม่ว่างจะเป็นสีเขียว ซึ่งต่างจากของไทยตรงที่ ถ้าว่างไฟจะขึ้นเป็นสีแดง แต่ถ้าไม่ว่างไฟก็จะไม่ขึ้น การคิดค่าโดยสารก็เหมือนกับของไทยคือใช้มิเตอร์ เริ่มที่ 650-660 เยน ช่วงกลางคืน (5ทุ่ม-ตี5) ค่าโดยสารจะแพงขึ้นอีก 30% ส่วนประตูรถจะเปิด-ปิดอัตโนมัติซึ่งควบคุมโดยคนขับ และคนขับแท็กซี่ทุกคนจะต้องใส่สูทและสวมถุงมือ แท็กซี่ทุกคันจะมีระบบตรวจสอบเส้นทางอัตโนมัติ และมีระบบป้องกันแท็กซี่โดนจี้ก็คือ เมื่อคนขับกดปุ่มขอความช่วยเหลือ แตรรถจะดัง ไฟกระจกมองท้ายจะสว่างขึ้น และตรงป้ายหน้ารถจะเปลี่ยนจาก "ว่าง" เป็น "sos" ซึ่งก็อาจจะช่วยอะไรได้บ้าง

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト