ชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูงในญี่ปุ่น สามารถวิ่งด้วยความเร็ว 210-581 กม./ชม.

ชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูงในญี่ปุ่น สามารถวิ่งด้วยความเร็ว 210-581 กม./ชม. ชินคันเซ็น มีความหมายว่า ทางรถไฟสายใหม่ ต่างกับทางรถไฟสายเก่าตรงที่ ชิงคันเซ็นนั้นจะวิ่งเป็นแนวตรง ไม่อ้อม โดยจะใช้วิธีการขุดอุโมงค์ หรือสร้างสะพาน เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง ทำให้สามารถวิ่งได้เร็วกว่ารถไฟสายเก่า และจะวิ่งผ่านเมืองใหญ่ๆในญี่ปุ่นเท่านั้น ชินคันเซ็นถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "รถไฟหัวกระสุน" เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายหัวกระสุน ตั้งแต่เปิดใช้บริการมากว่า 40 ปี ยังไม่เคยมีประวัติว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิตเลย ทั้งจากรถไฟตกราง รถไฟชนกัน แผ่นดินไหว หรือพายุใต้ฝุ่น มีเพียงแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากประตูหนีบเท่านั้น แต่ก็เคยมีประวัติการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในรางขณะรถไฟกำลังเทียบชานชาลา หรือกระโดดออกจากรถไฟก่อนที่ระไฟจะจอด ชินคันเซ็นเคยตกรางเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวชูเอ็ทสุ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ระบบจะสั่งการให้รถไฟหยุดวิ่งได้อย่างรวดเร็วในทันที การซื้อตั๋วสามารถหาซื้อได้จากเครื่องออกตั๋วอัตโนมัติหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟก็ได้

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト