รถเมล์ญี่ปุน คือรถโดยสารประจำทางของญี่ปุ่น

รถเมล์ญี่ปุน คือรถโดยสารประจำทางของญี่ปุ่น ถ้ามีสองประตู ให้ขึ้นที่ประตูกลาง และลงที่ประตูหน้าเพื่อชำระค่าโดยสารลงกล่องจ่ายเงิน เพราะที่ญี่ปุ่นจะไม่มีกระเป๋ารถเมล์เหมือนที่ประเทศไทย เวลารถมาก็ไม่ต้องโบกเพราะรถจะจอดทุกป้ายที่มีคนรออยู่แล้ว และจะมาเป็นเวลาด้วย พอขึ้นไปบนรถแล้วให้หยิบตั๋วจากกล่องด้านหน้า แล้วพอจะลงให้ดูที่ป้ายว่าค่าโดยสารของเราเท่าไหร่ แล้วใส่เงินในกล่องตามจะนวนนั้น รถเมล์บางสายอย่างเช่นในโตเกียวก็เก็บค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสายคือ ผู้ใหญ่ 200 เยน และเด็ก 100 เยน และจะจ่ายค่าโดยสารตอนขึ้นรถเลย แล้วพอจะลงก็ให้กดกริ่ง เวลาจะลงห้ามลุกออกจากที่นั่งก่อนที่รถจะจอดสนิท

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト