คงเคยได้ยินกันมาบ้างว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าผู้หญิงชาวญี่ปุ่น มีอายุยืนมากที่สุด และรักษาสุขภาพดีที่สุดในโลก นั่นเพราะหลายปีที่ผ่านมา พวกเธอไม่เคยป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงในภูมิภาคอื่น พวกเธอมีอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมและโรคหัวใจตำ

ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้น หากชายชาวญี่ปุ่นก็ติดอันดับอายุยืนที่สุดในโลกอยู่บ่อยๆ แม้ปัจจุบันจะถูกแย่งตำแหน่งไปโดยชาวซานมาริโน ก็ตาม องค์การอนามัยโลก เสนอรายงานสถิติสาธารณสุขโลกประจำปี 2550 ซึ่งสำรวจจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ พบว่าประชากรชายของซานมาริโนมีอายุขัยสูงที่สุดในโลก คือเฉลี่ย 80 ปี รองลงไปคือ 79 ปี เป็นชายออสเตรเลีย ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น (แชมป์เก่า) สวีเดน และ สวิตเซอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนญี่ปุ่นอายุยืนอยู่ที่อาหารการกินและรูปแบบการใช้ชีวิต จะสังเกตได้ว่าชาวญี่ปุ่นนิยม รับประทานปลา เต้าหู้ และคลั่งผักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพวกผักใบเขียว หัวไชเท้า มะเขือยาว สาหร่าย เหล่านี้ล้วนแต่มีคุณค่าทางอาหารมากทั้งสิ้น อาหารญี่ปุ่นจะไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งมากมาย แต่จะนิยมรสชาติแท้ๆ ของวัตถุดิบ ทำให้คงประโยชน์ของอาหารได้ดี แม้แต่เครื่องปรุงรสเผ็ด สีเขียวๆ อย่างวาซาบิ ก็มีคุณประโยชน์ทางยาอย่างหลากหลาย

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト