ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่อยู่บนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย

มีเนื้อที่ไม่มากนัก ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ชินโต เมืองหลวงคือ โตเกียว เมืองที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น คือ โอซาก้า โกเบ นางาซากิ และโยโกฮามา สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผ้าฝ่ายไหมและผ้าไหม เครื่องจักร มีแร่ที่สำคัญ ได้แก่ ทองแดง ถ่านหิน สังกะสี ทองคำ เงิน กำมะถัน ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลาง ใช้สกุลเงินเยน และแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำอิชิการี ชินาโน โทนี

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト