สำหรับนักเรียนต่างชาติหลายคนที่ไปเรียนต่อในต่างประเทศนั้น ต่างก็ต้องการรายได้เสริมเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ สำหรับที่ญี่ปุ่นแล้ว ก็มีสถานประกอบการหลายแห่ง ที่รองรับนักศึกษาต่างชาติอย่างเราๆอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

งานพิเศษ หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "アルバイト" (อารุไบโตะ) นั้น นักเรียนต่างชาติอย่างเราก็สามารถทำได้ โดยมีข้อแม้อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือ จะมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานไว้ตามประเภทของวีซ่านักเรียนนักศึกษา โดยสำหรับวีซ่านักศึกษาก่อนวิทยาลัย นักเรียนจะสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง และสำหรับวีซ่านักศึกษาวิทยาลัย นักเรียนจะสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม นักเรียนก็จะต้องมีอายุครบ 18 ปีเหมือนบ้านเรานี่ล่ะค่ะ แล้วก็ต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นครบ 90 วันแล้วด้วย ส่วนจะทำงานที่ไหนกันนั้น ก็ไม่ต่างไปจากบ้านเราเลย นักเรียนส่วนใหญ่มักจะสมัครเข้าทำงานที่ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรือ Mc Donald ฯลฯ การทำงานพิเศษ นอกจากจะช่วยด้านการเงินแล้ว ยังช่วยให้เราได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นและได้ประสบการณ์อีกมากมายเลยล่ะค่ะ แต่ยังไงก็อย่าทำงานซะจนกระทบกับการเรียนเข้านะคะ

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト