ข้อห้ามที่สำคัญๆของการใช้ตะเกียบ

ข้อห้ามที่สำคัญๆของการใช้ตะเกียบ
1. ส่งต่ออาหารทางตะเกียบ ซึ่งจะเหมือนกับการส่งต่อกระดูกคนตายในพิธีศพ
2. เอาตะเกียบเสียบอาหารแทนการคีบ
3. ถือตะเกียบจดๆจ้องๆ อาหารที่จะรับประทาน
4. ใช้ตะเกียบคุ้ยอาหารเพื่อหาชิ้นที่ต้องการ
5. ดึงหรือเคลื่อนย้ายชามด้วยตะเกียบ
6. เอาตะเกียบเสียบให้ตั้งบนถ้วยข้าว เพราะเป็นการเซ่นไหว้วิญญาณ

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト