ประเทศญี่ปุ่น นิยมใช้จักรยานกันมาก

ประเทศญี่ปุ่น นิยมใช้จักรยานกันมาก ในการเดินทางไปมาหากัน ไปซื้อของ เพราะสะดวกและจักรยานส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเบา มีทั้งแบบพับได้และพับไม่ได้ แต่คนส่วนใหญ่จะนิยมซื้อแบบพับได้ และต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นจักรยานไฟฟ้า ซึ่งเหมาะกับคุณแม่ที่พาคุณลูกไม่ซื้อของด้วย

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト