ห้องน้ำบ้านของคนญี่ปุ่น จะมีอ่างอาบน้ำกับที่อาบน้ำแยกกัน

ห้องน้ำบ้านของคนญี่ปุ่น จะมีอ่างอาบน้ำกับที่อาบน้ำแยกกัน หลังจากชำระร่างกายและสระผมในบริเวณที่อาบน้ำเสร็จแล้ว ก็สามารถผ่อนคลายโดยการแช่ในอ่างน้ำได้ ครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนน้ำร้อนในอ่างจนกว่าคนสุดท้ายจะเข้าไปอาบ เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมต้องชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงแช่ในอ่างนั่นเอง

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト