กฎการใช้จักรยานในญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้

กฎการใช้จักรยานในญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้
1.ขี่จักรยานชิดซ้ายของถนน ระวังรถและคนสัญจรไปมาให้ดี
2.ไม่ควรขี่จักรยานซ้อนคัน คือ ไม่ขี่ไปเป็นคู่แล้วคุยกันไปตลอดทาง
3.ทางเดินที่มีสัญลักษณ์รถจักรยานผ่านได้สามารถขี้จักรยานผ่านได้
4.บนทางเดิน ให้คนเดินไปก่อน และห้ามขี่เร็วรวมถึงห้ามใช้กระดิ่ง เมื่อมีสิ่งกีดขวางให้หยุดรอ
5.เปิดไฟเมื่อขี่ตอนกลางคืน
6.เมื่อเห้นป้ายหยุด ต้องหยุดเพื่อเช็คความปลอดภัยด้านซ้ายและขวา
7.สี่แยกที่มีสัญญาณไฟ ต้องปฏิบัติตามสัญญาณ ถ้ามีทางข้ามสำหรับจักรยานข้างๆทางม้าลาย ให้ใช้ทางข้ามสำหรับทางม้าลาย

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト