เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีค่าครองชีพสูง นักเรียนต่างชาติที่เข้าไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องหางานพิเศษทำเพื่อเป็นการหารายได้เสริม และได้ฝึกทั้งภาษาและประสบกาณ์ไปในตัวด้วย

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีค่าครองชีพสูง นักเรียนต่างชาติที่เข้าไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องหางานพิเศษทำเพื่อเป็นการหารายได้เสริม และได้ฝึกทั้งภาษาและประสบกาณ์ไปในตัวด้วย งานที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นงานร้านอาหารไทย ค่าจ้างจะอยู่ที่ 800-1,000 เยน/ชม. ใครเก่งภาษาหน่อยก็ทำงานล่ามก็จะได้ค่าจ้างสูงกว่า แต่ตอนนี้อนุญาติให้ทำงานนวดแผนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การที่จะทำงานพิเศษ ต้องมีใบรับรองจากทางโรงเรียนมิเช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย และอนุญาติให้ทำได้วันละ 4 ชั่วโมงเท่านั้น และการทำงานจะต้องไม่กระทบกับการเรียน หากหยุดเรียนบ่อยเกินไป ทำให้เรียนไม่ครบ 80% ตามที่โรงเรียนกำหนด จะมีผลให้ไม่สามารถต่อวีซ่าได้ และถ้าทำงานในสถานที่ๆเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์ จะถูกจับและโดนเสียค่าปรับ หรืออาจติดคุก ไม่ก็อาจโดนเนรเทศกลับประเทศเลยก็ได้

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト