คนไทยเวลาดูการ์ตูนโดราเอม่อนแล้วก็คงจะเห็นบ้านของโนบิตะมีประตูที่ดูแปลกตาเป็นบานเลื่อนแบบที่มีกระดาษ แล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เหมือนกับบ้านเรา ประตูนั้นเรียกว่ากระดาษ (Shouji หรือ Fusuma)

ความจริงแล้ว Shouji เป็นประตูภายในบ้านที่อยู่ระหว่างห้อง Tatami และ Engawa (หรือทางเดินรอบห้องที่เรียกว่า Rouka) ซึ่งไม่โดนฝน สำหรับด้านนอกของบ้านจะมีประตูเป็นไม้ที่กันฝน (Amado) อีกชั้นหนึ่ง ลักษณะของ Shouji ก็เป็นประตูเลื่อนที่มีโครงสร้างเป็นตาข่ายเป็นไม้และเอากระดาษสาญี่ปุ่นบางๆมาปิด ซึ่งแสงสว่างของด้านนอกสามารถผ่านเข้ามาในห้องได้ สำหรับ Fusuma ก็เป็นประตูเลื่อนที่ทำด้วยไม้และกระดาษเช่นเดียวกัน แต่ใช้กระดาษหนาและแสงสว่างไม่สามารถที่จะผ่านได้ ซึ่งใช้เป็นประตูระหว่างห้อง

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト