การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

วัฒนธรรมญี่ปุ่นสอนให้เคารพต่อสังคมและมีการสร้างแรงจูงใจให้อยู่รวมเป็นกลุ่มโดยให้รางวัลเป็นกลุ่มมากกว่าจะให้รางวัลเป็นบุคคล การศึกษาของญี่ปุ่นเน้นหนักในเรื่องความขยัน การตำหนิตนเอง และอุปนิสัยการเรียนรู้ที่ดี ชาวญี่ปุ่นถูกปลูกฝังว่าการทำงานหนักและความขยันหมั่นเพียรจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต โรงเรียนจึงอุทิศให้กับการสอนทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะพัฒนาอุปนิสัยและมีเป้าหมายในการสร้างประชากรที่สามารถอ่านออกเขียนได้ และปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมได้

คงเคยได้ยินกันมาบ้างว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าผู้หญิงชาวญี่ปุ่น มีอายุยืนมากที่สุด และรักษาสุขภาพดีที่สุดในโลก นั่นเพราะหลายปีที่ผ่านมา พวกเธอไม่เคยป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงในภูมิภาคอื่น พวกเธอมีอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมและโรคหัวใจตำ

อิงคัง ตราประทับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮังโกะนั้นเอง บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมที่ญี่ปุ่นจะไม่ค่อยใช้ลายเซ็นต์เหมือน ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ แต่ว่าจะใช้อิงคังแทน ไม่ว่าจะเป็น การรับจดหมายที่ต้องเซ็นต์ การถอนเงินในธนาคาร การยื่นใบคำร้องต่อหน่วยราชการ หรือเอกชน ก็ต้องใช้ อิงคังในการประทับทั้งนั้น ซึ่งอิงคังนั้นทำมากจากไม้ งาช้าง แก้วผลึก หิน หรือวัสดุอื่นๆ แกะเป็นชื่อสกุลของ
เจ้าของ จะใช้อิงคังกับหมึกสีแดง วึ่งถือว่าถูกต้องทางด้านกฎหมาย ส่วนชื่อสกุลของคนสามัญทั่วไปก็จะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป แต่ถ้าหากต้องการซื้อทรัพย์สินหรือจัดการเกี่ยวกับเงินจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ฮังโกะที่เรียกว่า จิสึอิง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางการแล้ว ดังนั้นการ
เบิกเงินจากธนาคารจะทำได้โดยใช้ฮังโกะซึ่งได้ใช้ประทับตราในสมุดบัญชี เมื่อตอนเปิดบัญชีนั้น

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินชื่อ สนามบินนาริตะ หรือ ท่าอากาศยานแห่งชาตินาริตะกันบ้าง วันนี้เราจะมาแนะนำ ท่าอากาศยานแห่งชาติให้ทุกคนรู้จักกันน่ะค่ะ สนามบินนาริตะนั้นอยู่ที่ เมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะนั้นเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการ
ผู้โดยสารเดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น เป็นสนามบินที่รองรับผู้ฌดยสารได้มาก เป็นอันดับ 2 รองจากสนามบินฮาเนดะ

ในเวลาตอนค่ำหรือก่อนนอน คนญี่ปุ่นก็จะชอบอาบน้ำกัน ซึ่งที่รู้จักกันดี ว่าจะแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ ชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปชอบการอาบน้ำกันเป็นพิเศษและการอาบน้ำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อคนญี่ปุ่นไปเที่ยวหรือทำงานในต่างประเทศแล้ว สิ่งที่คนญี่ปุ่นมักจะคิดถึงมากที่สุด นอกจากอาหารญี่ปุ่น ก็คือ Ofuro (การอาบน้ำแบบญี่ปุ่น)

メインメニュー

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น一覧

携帯サイト