พิธีชงชา หรือ ชะ-โนะ-ยุ ได้ถ่ายทอดมาจากประเทศจีนเมื่อประมาณกลางศตวรรษที่ 16 เชียวนะคะจึงสามารถสร้างรูปแบบอย่างที่เห็นในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ในฐานะ
ของซะโด อากัปกริยาของผู้ที่ชงชาตั้งแต่ใส่มัตชะ (ชาผงสีเขียว) ลงในถ้วยชา
เทน้ำร้อนลงไปคนถ้วยด้วยชะเซ็น (ที่ชงชาทำด้วยไม่ไผ่) แล้วดื่มเข้าไปนั้น ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นศิลปะทั้งสิ้นค่ะ

ชะโดไม่เพียงแต่เป็นความงามในรูปแบบของศิลปะเท่านั้น แต่ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จิตวิญญาณของลัทธิเซ็นในศาสนาพุทธด้วยค่ะ กล่าวคือเป็นการฝึกจิตเพื่อเข้าไปสู่วะบิ
หรือ สภาพจิตใจอันสงบและพึงพอใจในการแสวงหาความงามจากความเรียบง่าย ทั้งนี้พัฒนาการของพิธีชงชาทำให้มีการพัฒนาคุณภาพของเครื่องเซรามิกและ เครื่อง
เงินของญี่ปุ่นให้สูงขึ้น อีกทั้งเซ็นชะยังได้สร้างรูปแบบของพิธีชงชาที่เรียกว่า เซ็นชะโด
ขึ้นมาอีกด้วย

สำหรับวิธีชงชานั้นมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ เริ่มแรกจะต้องทิ้งน้ำเดือดให้เย็นลง
จนมีอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นจึงใส่ใบชาจำนวนพอสมควรลงในกาน้ำชา
และขั้นตอนสุดท้ายนั้นจะต้องรินน้ำออกจากกาน้ำชาใส่ถ้วยให้หมดจนถึงหยดสุดท้าย
ไม่ ให้เหลือ มาถึงตอนนี้มีเคล็ดลับของชาวญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆ ด้วยนะคะ นั่นคือ หลังจากที่ใช้ไม้กวาดทำความสะอาดห้องที่ปูเสื่อทะตะมิแล้วให้โรยกากใบชาลงบน
พื้นเสื่อให้ทั่ว ใบชาที่มีความชื้นอยู่จะช่วยดูดฝุ่น นับเป็นภูมิปัญญาจากสมัยโบราณ
ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นค่ะ

มีเคล็ดลับเกี่ยวกับพิธีชงชามาเล่าให้ฟังอีกเรื่องค่ะ ในพิธีซะโดหรือพิธีชงชาที่ใช้
มัตชะ จะรับประทานขนมก่อนแล้วจึงดื่มน้ำชาส่วนเซ็นชะโดหรือพิธีชงชาที่ใช้เซ็นชะ
จะ ดื่มน้ำชาก่อนแล้วจึงรับประทานขนม แม้ว่าขนมจะถูกนำมาวางก่อนก็ตาม ส่วนการดื่มชาในชีวิตประจำวันจะดื่มน้ำชาหรือรับประทานขนมก่อนก็ได้ทั้ง สองอย่างค่ะ