การส่ง ของขวัญ ความหมายดั้งเดิมของการส่ง ของขวัญ คือ การสื่อความรู้สึกไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งใน
รูปของสิ่งของ เวลาส่ง ของขวัญ คนญี่ปุ่นจะให้การเอาใจใส่กับการห่อของขวัญ มาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วการไม่แสดง แล้ว การไม่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างโจ่งแจ้ง ถือเป็นความงดงามทางคุณธรรมอย่าง หนึ่งคนญี่ปุ่นสมัยก่อนจึงได้พยายามหาวิธีที่จะ ห่อของขวัญ ให้ดูสวยงามจึงได้ให้กำเนิด
"วิธีการห่อ ของขวัญ " ที่งดงามเกิดขึ้นมากมาย

ประเพณีการให้ของขวัญ ในญี่ปุ่นมีลักษณะพิเศษ คือ มีการให้ของขวัญ ตามฤดูกาล เช่น ของขวัญที่ให้ในฤดูร้อนที่เรียกว่า โอะ-ชูเง็น และของขวัญที่ให้ในหน้าหนาวที่เรียกว่า โอะ-เซะอิโบ นิยมให้ของกินของใช้ที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อมิให้ผู้รับต้องรู้สึกเป็นหนี้ บุญคุณ บางคนอาจได้รับ ผงซักฟอกรวมของใช้อื่น ๆ
ด้วยในโอกาสนี้ แต่ถ้าเป็นของขวัญที่ให้ในโอกาสแสดงความยินดีมักเป็นของที่ระลึกอยู่ได้นานๆ ไม่นิยมให้ของกินของใช้ที่จะหมดเร็ว