Hina Matsuri ในกลางช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เกือบทุกบ้านในญี่ปุ่น ที่มีลูกสาวจะใช้เวลาในการเตรียมพื้นที่ในบ้านสำหรับทำชั้นวางตุ๊กตาที่ทำอย่างปราณีตเพื่อต้อนรับเทศกาล Hina Matsuri หรือ เทศกาลตุ๊กตา เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกสาวของตนเติบโตอย่างสมบูรณ์ และอวยพรให้บุตรสาวมีความสุขดั่งเช่นที่เคยปฎิบัติมาทุกปี เทศกาลตุ๊กตา หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าเทศกาลลูกท้อหรือ Momo-no-Sekku มีขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม ในสมัยก่อนตุ๊กตาที่ใช้ประดับนั้นจะทำขึ้นมาด้วยการประดิษฐ์กันเองในบ้าน แต่ในปัจจุบันนั้นมีการทำเป็นอุตสาหกรรม สำหรับการจัดตุ๊กตาในบ้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วยดอกท้อ, เค้กที่ทำจากข้าว หรือ hishimochi, สาเก เป็นต้น เทศกาลนี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัย Edo หรือประมาณปี ค.ศ. 1603-1867

ตุ๊กตาที่นำมาจัดโชว์ที่บ้านนั้นจะมีตัวหลัก ๆ อยู่สองตัวคือตุ๊กตาเจ้าชายหรือที่เรียกว่า "Odairi-sama," และตุ๊กตาเจ้าหญิงหรือ "Ohina-sama," ซึ่งจะต้องวางไว้ในส่วนบนสุดของชั้น Hinamatsuri หรือ เทศกาลของเด็กผู้หญิง วันนี้จะมีการอธิฐานขอพรให้กับเด็กหญิงเพื่อให้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุข ตามบ้านส่วนมากจะมีการประดับประดาด้วยตุ๊กตาที่ตบแต่งอย่างสวยงามด้วยชุดกิโมโนเต็มยศในแบบโบราณ ครอบครัวที่มีลูกสาวจะมีการเลี้ยงฉลองเพื่อแสดงถึงความยินดีต่อการเติบโต ในวันนี้จะมีการดื่มเหล้าสาเกเพื่อเป็นการอวยพรในความสำคัญของเทศกาลนี้มีจุดดีตรงที่ยกย่องเพศหญิง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการให้กำลังใจเพศหญิงซึ่งต่อไปจะต้องเป็นหลักในการดูแลลูก