"สาเก" หรือ "ซะเกะ" (ในสำเนียงของคนญี่ปุ่น) หรือ "เซะอิฌุ" (แปลตามตัวอักษรคือ เหล้าใส)
เป็นเหล้าหมักที่ทำมาจากข้าว โดยที่เซะอิฌุเป็นเป็นเหล้าหมักที่มีแอลกอฮอล์ที่สูงที่สุด

ในสมัยโบราณกล่าวว่าที่ๆ มีน้ำอร่อยจะมีเหล้าดี ที่ "นะดะ" (จังหวัดเฮียวโกะ) และ "ฟุฌิมะ" (เกียวโต) เป็นที่ที่ รู้จักกันดีในฐานะเป็นแหล่งผลิต เหล้าซะเกะที่มีรสดี ในปัจจุบันที่ญี่ปุ่นมีการผลิตเหล้าให้
เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมิภาค ดังนั้น เหล้าเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเหล้าประจำท้องถิ่น
ประเพณีการผลิตเหล้าดั้งเดิมนั้นจะทำในฤดูหนาว เนื่องจาก ความหนาวเย็นของอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหล้ามีรสอร่อย

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト