วิธีกินข้าวห่อสาหร่ายที่ถูกต้องคือ
ป้ายวาซาบิลงไปบนข้าว แล้วคีบไปจุ่มในโชยุเล็กน้อย
คุณจะได้รสเผ็ดและกลิ่นฉุนที่ชวนให้สมองโล่งของวาซาบิ

แต่พร้อมๆ กับความอร่อยที่แสนจะเป็นเอกลักษณ์
ยังมีบางอย่างพิเศษกว่านั้น เพราะจากการศึกษาล่าสุดพบว่า
วาซาบิ เครื่องปรุงรสเผ็ดสีเขียวของชาวญี่ปุ่น
มีคุณประโยชน์ทางยาอย่างหลากหลาย

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト