เต้าหู้หรือที่เรียกกันในภาษาญี่ปุ่นว่า Tofu

เต้าหู้

เต้าหู้หรือที่เรียกกันในภาษาญี่ปุ่นว่า Tofu มี2ชนิดคือ คินุโงฉิ (Kinugoshi) หรือเต้าหู้อ่อนและโมแมง (Momen) เต้าหู้ แข็ง เพราะมีส่วนประกอบของน้ำน้อย เนื้อหยาบกว่าเต้าหู้หยาบ เต้าหู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นเต้าหู้จากจังหวัดเกียวโต เพราะเป็นของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัดซึ่งทำมาจากถั่วเหลืองที่อุดมไปด้วยคุณ ค่าทางโภชนาการ คนญี่ปุ่นจึงมักนิยมกินเต้าหู้กับโชยุ หรือนำมาทำเป็นซุปเต้าหู้เสิร์ฟพร้อมกับราเม็ง อาหารและเครื่องเคียง

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト