เป็นปลาซาบะจากทะเลนำมาตากแห้ง

ปลาซาบะ

เป็น ปลาซาบะจากทะเลนำมาตากแห้ง โดยปกติแล้วปลาซาบะจะมีกลิ่นแรงและเก็บไว้ให้สดไม่ได้นาน ก่อนที่จะนำมารับประทานดิบคนญี่ปุ่นนิยมนำเนื้อปลาแช่กับเกลือและน้ำส้มและ นำมาเป็น ชิเมะ - ซาบะ

(Shime-saba) หรือจะนำมาทำเป็นซุปเซนบะ - จิรุ ( Senba-jiru)คือการนำปลาซาบะมาต้มกับหัวไชเท้าหรือน้ำขิงก็ได้

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト