อาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเสิร์ฟในภัตตาคาร หรือ ตามงานเลี้ยง อาหารแต่ละชนิดจะจัดวางประจำบนโต๊ะเล็กๆ เรียกว่า \"Ozen" แบ่งออกดีงนี้

อาหารปีใหม่ [Osechi ryouri]

เป็นอาหารฉลองปีใหม่ บรรจุในกล่องเคลือบแลคเกอร์ซ้อนกัน 4-5 ชั้น ในสมัยโบราณเป็นอาหารที่ใช้บูชาเทพเจ้าในวันเทศกาลพิเศษ

ใน ตอนปลายปีแม่บ้านญี่ปุ่นจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเตรียมอาหาร สำหรับรับประทานอาหารใน 3 วันแรกของปีใหม่ๆ ช่วงหลังมีอาหารตะวันตกเข้า แม่บ้านจะใช่เวลาเตรียมอย่างอื่น เช่น ทำความสะอาดบ้าน จัดบ้าน อาหารปีใหม่จึงมีวางขายตามห้างสรรพสินค้า แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลง Osechi ryouri ก็ยังเป็นอาหารจำเป็นสำหรับคนญี่ปุ่น เพื่อเตือนให้รู้ถึงการมาเยือนของปีใหม่ การเสิร์ฟอาหาร Orechi ryouri พร้อมกับซุป Moshi ใส่กับเครื่องปรุงอื่นๆ เช่น ผัก ไก่ หรือปลา

เขตคันไซ จะใช้ Moshi ที่เป็นก้อนกลม

เขตคันโต จะใช้ Moshi รูปสี่เหลี่ยมเครื่องปรุงจะใช้วัตถุดิบที่หามาในท้องถิ่น

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト