เป็นไก่เลี้ยงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของธรรมชาติ

เป็น ไก่เลี้ยงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของธรรมชาติ และความเนื้อนุ่มของเนื้อก็คือไก่เลี้ยงของจังหวัดนาโงยะ ส่วนไก่ของญี่ปุ่นเรียกว่า โกเยโกชิ ซึ่งมีความหมายว่า เสียงดี เสียงเพราะ ไก่ญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงโดยเทศบาลท้องถิ่นคือไก่ฟ้าประเภท หางยาว ออกไข่ในระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ที่ญี่ปุ่นอาหารที่ทำจากไก่นั้น ถือว่าเป็นอาหารโปรตีนที่สำคัญมากของประเทศ

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト