ขนมโมจิ ทำมาจากข้าวเหนียวตัดเป็นก้อนสามารถนำมาประยุกต์ทำขนมได้หลายชนิด การทำขนมเกือบทุกประเภทของญี่ปุ่นมีการใช้โมจิเป็นส่วนผสมหลัก

โมจิสามารถนำมาประยุกต์ทำขนมได้หลายประเภท วิธีการทำโมจินั้นเริ่มจากการนำข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุกและนำมาตำให้เหนียวกันดีก็จะได้โมจิสด แป้งโมจิที่นำมาทำให้สุก หรือนำไปย่างก่อนราดด้วยน้ำเชื่อม หรือทำขนมอื่นๆ จะมีชื่อที่เรียกที่แตกต่างกันไป เช่น ไดฟุกุ (Daifuku) เป็นโมจิเหนียวที่นำมาปั้นใส่ไส้ขนมหวานได้ทั้งครีม ถั่วแดงกวน และไส้อื่นๆ นอกจากนี้ยังมี ดังโกะ (Danko) แป้งโมจิก้อนกลมนำไปย่างบนเตา ราดซอสโชยุแบบเหนียวหวาน อีกด้วย

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト