จากการทำงานที่เห็นได้ชัดเรื่องความรวดเร็วและเป็นระบบระเบียบของชาวญี่ปุ่นที่เป็นจุดเด่น ทำให้เรามักจะเห็นบริษัทหรือธุรกิจญี่ปุ่นขึ้นไปอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

ซึ่งที่เห็นได้ชัดคือความอดทน มานะ และพยายาม โดยชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับผลงานที่สำเร็จออกมามากกว่าความร่วมมือกันในระหว่างการทำงาน ซึ่งบางทีอาจจะเห็นถึงการทำงานที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่แสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจน แต่เมื่อปรากฎผลงานที่สำเร็จลุล่วงแล้ว ก็จะสามารถมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト