ข้าวญี่ปุ่น มีเมล็ดสั้นป้อม ลำต้นเตี้ย สูงไม่เกิน 100 ซม.

ข้าวญี่ปุ่น มีเมล็ดสั้นป้อม ลำต้นเตี้ย สูงไม่เกิน 100 ซม. ใบสั้นแคบ แตกกอมาก ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง เมล็ดร่วงยากและไม่มีระยะฟักตัว ข้าวสุกจะนุ่มและเหนียว พันธุ์ข้าวที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมากที่สุดคือ พันธุ์ซาซานิชิกิ และโคชิฮิการิ เพราะมีคุณภาพการหุงต้มดี

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト