คาบายาหรือข้าวหน้าปลาไหลเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น

เป็นอาหารทะเลของประเทศญี่ปุ่น โดยการนำปลามาเลาะก้างออกให้หมดจากนั้นนำไปย่างและพรมน้ำซอสขณะย่างไปด้วย ซึ่งน้ำซอสทำมาจากน้ำสต๊อกปลาไหล ซีอิ้วขาว เหล้าหวาน และน้ำตาล เมื่อสุกแล้ววางลงบนข้าวที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จ

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト