ชาเขียว ทำมาจากใบชาที่เรียกว่า "เซนชะ" เป็นชาที่ผลิตและดื่มกันแพร่หลายเฉลี่ยนร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตชาทั้งประเทศ

ชาเขียว ทำมาจากใบชาที่เรียกว่า "เซนชะ" เป็นชาที่ผลิตและดื่มกันแพร่หลายเฉลี่ยร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตชาทั้งประเทศ และชาเขียวที่เป็นผงเรียกว่า "มัตชะ" เป็นชาที่ใช้ในพิธีชงชาเป็นส่วนใหญ่ ชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน เช่น การป้องกันมะเร็งผิวหนัง ช่วยในการลดน้ำหนัก ป้องกันฟันผุ และยังช่วยป้องกันการติดเชื่อเอชไอวีได้อีกด้วย ชาเขียวไม่ได้มีแค่ประโยชน์ แต่ก็ให้โทษด้วยเช่นกัน อย่างเช่น ผู้ที่ไม่ควรดื่มชาก็คือ คนท้อง คนเป็นโรคหัวใจ เป็นโรคกระเพาะ เพราะจะทำให้อาการแย่ลง นอกจากนั้น ไม่ควรดื่มชาเวลาท้องว่าง และถ้าเกิดดื่มชาที่เข้มข้นมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้

メインメニュー

อาหารญี่ปุ่น一覧

携帯サイト